Crown Prince Alexander: "Serbs in Kosovo Have a Right to Live!"

Regarding constant new pressure and attacks of the forces of the so-called “State of Kosovo” on Serbs, HRH Crown Prince Alexander issued the following statement, sending his condemnation of the violence against our people and supporting their struggle: 

“For days now, more and more disturbing news is coming to us from Kosovo and Metohija, about the terrible oppression and terror against Serbs from the institutions of the so-called “State of Kosovo”. The hope that it will stop, was in vain. Our people are victims of uncalled and mindless violence, which seems to be escalating on a daily basis. Serbs, including children, are once again being attacked, arrested, and forced to live in constant danger and unrest. Our people want to live normally and peacefully in their homes, on the land of their ancestors. The human rights of our people must be respected.  

The actions of the so-called “Pristina institutions” are very dangerous, and it is the last moment that the international community makes an end to this “playing with fire” and do what is necessary to create a stable surrounding in which Serbs can live. The well-being of people and the preservation of peace must be a priority. I extend my support for our people in our holy land, Kosovo and Metohija. Also, I will repeat the same words I have said before – these proud women and men have suffered so much, defending their right to live in the place which was, is, and always will be in the heart of every member of our nation, which is the birthplace of our country, and the essence of our spiritual being. This tormenting of innocent people and the mad violence must end now! The Serbs in Kosovo deserve that their human rights be honoured, and that their voices be heard. They deserve to live!”, stated Crown Prince Alexander. 

Source: royalfamily.org

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР: СРБИ НА КОСОВУ ИМАЈУ ПРАВО НА ЖИВОТ!

Београд, 20. јун 2023. – Поводом сталних нових притисака и напада снага такозване "државе Косово" на Србе који живе у нашој јужној покрајини, Њ.К.В. Престолонаследник Александар је дао следеће саопштење, у ком осуђује насиље с којим се наш народ суочава и подржава њихове напоре:

„Данима и недељама нам са Косова и Метохије стижу све више и више узнемирујуће вести о угњетавању и терору над Србима од стране институција такозване „државе Косово“. Нада да ће то престати је, како за сад ствари стоје, била узалудна. Наш народ је жртва ничим изазваног и безумног насиља, које чини се свакодневно ескалира. Срби, укључујући и децу, поново су мете напада, хапшења и приморани да живе у сталној атмосфери опасности и немира. А све што наши људи жели јесте да живе нормално и мирно у својим домовима, на земљи својих предака. Људска права нашег народа се морају поштовати!

Деловање такозваних „приштинских институција” је веома опасно и крајњи је тренутак да међународна заједница прекине то „играње ватром” и учини све што је потребно да створи стабилно окружење у ком Срби могу да живе. Добробит људи и очување мира морају да буду приоритет. Као и увек, пружам подршку нашем народу на нашој светој земљи, Косову и Метохији. Такође, поновићу потпуно исте речи које сам раније рекао – ти поносни људи су толико пропатили, бранећи своје право да живе на месту које је било, јесте и увек ће бити у срцу сваког припадника нашег народа, на месту на коме је наша земља створена и које представља суштину нашег духовног бића. Ово мучење невиних људи и ово безумно насиље морају да престану сада! Срби на Косову заслужују да се поштују њихова права и да се њихов глас чује. Они заслужују да живе!", рекао је Престолонаследник Александар.

Source: royalfamily.org

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.