THE HOLY SYNOD OF BISHOPS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH ON DAILY POLITICAL THEMES AND PUBLIC PARTICIPATION OF CLERGY

“…do not take pleasure in listening to gossip or criticisms,
or the calumnies, which some people spread about their brethren;
but either stop them, if you can, or withdraw, so as not to hear them.”
(Unseen Warfare)

The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church issued Act No. 606/Min. 390 dated June 6, 2023, brought forth based on Decision No. 57/Min. 99 of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church, which states:

“When it comes to question of dealing with daily political themes and public participation of clergy – especially criticism regarding the archpastoral work of hierarchs, we kindly ask the Most Reverend and Right Reverend Diocesan Hierarchs to strictly take into account the ecclesiastical tradition and canonical order of the Orthodox Church, which does not allow for the same, as well as consistently adhering to all relevant decisions of the Holy Assembly of Bishops and the Holy Synod of Bishops rendered on this topic.”

The above is the Synod’s end view on past instances of such activities and those like them, propagated by certain clergy which have acquired space in the public domain, most notably on social networks, in speeches, sermons, malintent petitions, be it by those who post, comment, like, forward and/or disseminate the same.

Such actions openly contradict Holy Tradition and the Sacred Canons of our Most Holy Orthodox Church, as unequivocally stated in the above-mentioned Decision of the Holy Assembly

СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД ПО ПИТАЊУ БАВЉЕЊА ДНЕВНОПОЛИТИЧКИМ ТЕМАМА И ЈАВНИХ НАСТУПА СВЕШТЕНИКА

„Не наслађуј се слушањем трачева или критика,
или клевета које неки људи шире о својој браћи;
ако можеш заустави их, ако не можеш, повуци се да их не слушаш.”
(Из књиге „Невидљива Борба”)

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је 6. јуна 2023. године издао Акт бр. 606/зап. 390, донет на основу Одлуке Светог Архијерејског Сабора бр. 57/зап. 99, који гласи:

„Умолити Високопреосвећену и Преосвећену Господу епархијске архијереје да, по питању бављења дневнополитичким темама и јавних наступа свештеника – а поготову критика у односу на рад архијерејâ, строго воде рачуна о црквеном предању и канонском поретку који ово не дозвољавају, као и да се неизоставно држе свих одлука Светог Архијерејског Сабора и Светог Архијерејског Синода до сада донетих на ову тему.“

Горенаведено је синодски осврт на раније случајеве таквих и њима сличних активности неких свештеника које су добиле простор у јавности, најпре на друштвеним мрежама, у виду разних текстова, јавних говора, беседа и недобронамерних петиција, како од стране самих ауторâ, тако и од оних који исте коментаришу, „лајкују” и прослеђују другима.

Овакви поступци стоје у изричитој супротности са Светим Предањем и Светим Канонима наше Православне Цркве, како недвосмислено стоји у тексту горенаведене одлуке Светог Архијерејског Сабора.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.