image
image

САОПШТЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ЦРКВЕНОГ САВЕТА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СЕВЕРНОЈ, ЦЕНТРАЛНОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ

У Чикагу, 7. децембра 2019. године

Централни Савет Српске Православне Цркве у Северној, Централној и Јужној Америци, који представља свих пет српских православних епархија на поменутим територијама, састао се 6. и 7. децембра 2019. године, у Саборном храму Васкресења Христовог у Чикагу. Састанак је отпочео служењем Свете Архијерејске Литургије којом је началствовао Његово Преосвешенство, Епископ буеносајрешки и јужноцентралноамерички Г. Кирило. Тиме је Централни Савет још једном потврдио своје јединство у Христу са пуноћом Српске Православне Цркве.

 

Савет је размотрио и донео одлуке о многим питањима важним за живот и функционисање наше Свете Цркве.

 

Савет је такође обавештен од стране архијерејâ Српске Православне Цркве у Северној, Централној и Јужној Америци, да је Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве издао акт o обустављању одређених одлука Црквеног Сабора одржаног у јулу месецу 2019. године, које се тичу територијалног ограничења постојећег Устава, као и то да Црквени Сабор, који ће укључути свих пет епархија, буде сазван почетком идуће године. Архијереји су обавестили Централни Савет да ће Епископски Савет СПЦ у Северној, Централној и Јужној Америци, уважити сва упутства Светог Архијерејског Синода. Централни Савет је наведене информације примио к знању и очекује сазивање Сабора од стране Епископског Савета, заказаног за 29. фебруар 2020. године.

 

Одређујући ставке буџета Централног Савета за следећу годину, Савет је потврдио своју финансијску и моралну подршку раду Богословског факултета Свети Сава, смештеног у манастиру Нова Грачаница. Архијереји су умољени да именују Старатељски Савет који ће сарађивати са нашим епископима и пружати им препоруке за побољшање и развој ове теолошке установе.

 

Спољни Правни савет Цркве, ангажован за правна питања у САД, одржао је презентацију везану за упутства која је ово тело дало 2017. године у вези са корпоративном структуром епархија и преименовања, понудивши низ могућности и препорука за обезбеђење остваривања критеријума законских прописа. Исто је примљено на разматрање.

 

Централни Савет је са великом забринутошћу констатовао постојање удружених напада како на епископе наше Цркве у Северној, Централној и Јужној Америци, тако и на нашу Свету Цркву, изведених путем интернета и разних друштвених мрежа. Поменути напади, који укључују приписивање нечасних мотива и служење сумњивим правним методама, крајње су неосновани и нетачни. Савет потврђује пуну подршку и поверење у епископе и цео Епископски Савет, и позива наше вернике да одбаце све лажне нападе и оптужбе усмерене против истих.

 

Молимо се током овог Божићњег поста за Његову Светост Патријарха Српског Г. Иринеја, за сву црквену јерархију, свештенство, монаштво и све вернике Српске Православне Цркве, да нам Новорођени Спаситељ подари крепост и благодати да наставимо ходити освештаним путем Светог Саве.

Communique of the Central Church Council
of the Serbian Orthodox Church in North, Central and South America

Chicago, December 7, 2019

The Central Council of the Serbian Orthodox Church in North, Central and South America, representing all five Serbian Orthodox dioceses on these territories, met at Holy Resurrection Cathedral in Chicago on December 6-7, 2019. Our meeting began with the Holy Liturgy celebrated by His Grace Bishop Kirilo of Buenos Aires and South and Central America. In doing so we reaffirmed our unity in Christ and with the fulness of the Serbian Orthodox Church.

The Council deliberated and decided on a number of issues important to the life and functioning of our Holy Church.

The Council was informed by our Bishops that the Holy Hierarchical Synod of the Serbian Orthodox Church has directed that certain decisions of the Church Assembly-Sabor held in July, concerning the territorial limitation of the present constitution have been set aside, and that a Church Assembly-Sabor including all five Dioceses be convened early next year . Our Bishops informed the Council that the Episcopal Council will comply with all directives of the Synod. The Central Council received this information and awaits the calling of the Sabor by the Episcopal Council for February 29.

In deciding on the budget of the Central Church for the coming year, the Council reiterated its financial and moral support for the work of the St. Sava School of Theology presently accommodated at New Gracanica Monastery. It asked our Bishops to appoint a Trusteeship Council to work with our Bishops by making recommendations aimed at the improvement and development of the School.

A presentation was made by the Church's external U.S. legal counsel as to the advice they gave in 2017 on corporate structure for the diocese, renaming and offered a number of options and recommendations aimed at ensuring compliance with all legal requirements. These were taken under advisement.

The Central Council noted with great concern the concerted attacks on our Bishops, and through them on our Holy Church, carried on the internet and through social media. These attacks, ascribing dishonorable motives and questionable legal methods to our Bishops, we know factually are false and entirely without merit. The Council reiterates its full support for and confidence in our Bishops and the entire Episcopal Council, and asks our faithful to reject these attacks as the lies that they are.

We pray during this holy Nativity Fast for His Holiness our Patriarch Irinej, for the hierarchy, clergy, monastics and all the faithful of the Serbian Orthodox Church, and for strength and grace from the New-born Savior to continue on the holy path of St. Sava.

Comunicado del Consejo Central de la Iglesia Ortodoxa Serbia
en América del Norte, Central y del Sur

 

Chicago, 7 de diciembre de 2019

El Consejo Central de la Iglesia Ortodoxa Serbia en América del Norte, Central y del Sur, que representa a las cinco diócesis ortodoxas serbias de estos territorios, se reunió en la Catedral de la Santa Resurrección en Chicago, el 6 y 7 de diciembre del 2019. Nuestro encuentro comenzó con la Divina Liturgia celebrada por Su Eminencia Kirilo, Obispo de Buenos Aires, Sur y Centro América. Al hacerlo, reafirmamos nuestra unidad en Cristo y con la plenitud de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

El Consejo deliberó y decidió sobre una serie de cuestiones importantes para la vida y el funcionamiento de nuestra Santa Iglesia.

Nuestros Obispos informaron al Consejo que el Santo Sínodo Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Serbia ha ordenado que ciertas decisiones de la Asamblea Conciliar de la Iglesia celebrada en julio, relativas a la limitación territorial de la presente constitución, hayan sido anuladas, y que se convoque a una Asamblea Conciliar de la Iglesia, que incluya a las cinco Diócesis, a principios del próximo año. Nuestros Obispos informaron al Consejo que el Consejo Episcopal cumplirá con todas las directivas del Sínodo. El Consejo Central recibió esta información y espera la convocatoria de la Asamblea Conciliar por parte del Consejo Episcopal para el 29 de febrero.

Al decidir el presupuesto de la Iglesia Central para el próximo año, el Consejo reiteró su apoyo financiero y moral a la labor de la Escuela de Teología de San Sava, que actualmente se encuentra en el Monasterio de Nueva Gracanica. Pidió a nuestros Obispos que nombraran un Consejo de Administración Fiduciaria para que trabaje con nuestros Obispos haciendo recomendaciones dirigidas a la mejora y desarrollo de la Escuela.

El asesor jurídico externo de la Iglesia en los Estados Unidos hizo una presentación sobre el asesoramiento que dio en 2017 sobre la estructura corporativa para la diócesis, cambiando el nombre y ofreciendo una serie de opciones y recomendaciones destinadas a asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales. Estos fueron tomados en consideración.

El Consejo Central ha tomado nota con gran preocupación de los ataques concertados contra nuestros Obispos y, a través de ellos, contra nuestra Santa Iglesia, que se llevan a cabo a través de Internet y de los medios de comunicación social. Con estos ataques atribuyen motivos deshonrosos y métodos legales cuestionables a nuestros Obispos, pero sabemos fehacientemente que son falsos y no tienen ningún mérito. El Consejo reitera su pleno apoyo y confianza en nuestros Obispos y en todo el Consejo Episcopal, y pide a nuestros fieles que rechacen estos ataques como mentiras que son.

Rezamos durante este santo ayuno de la Navidad por Su Santidad nuestro Patriarca Irinej, por los Jerarcas, el clero, los monjes y todos los fieles de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y por la fuerza y la gracia provenientes del Nuevo-Nacido Salvador, para continuar en el santo camino de San Sava.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
image
Communique
04/20/23
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.