ROOF OVER ST. SAVA CATHEDRAL IN NEW YORK CITY TAKES FORM

NEWS AND EVENTS - Monday, June 17, 2019

Source

Photo Gallery

As the ‎new roof starts taking its form, atop our beloved New York City Cathedral, the saving of Saint Sava Cathedral has truly begun.

The principal steel roof trusses are now in place, bolted and welded, tying together the previously freestanding historic stone walls. With the imminent installation of the metal-deck roof covering – presently stacked on the roof framing and ready for distribution, as seen in the photos – the trusses will become further braced laterally, thereby contributing to the general stability of the building as a whole. 

There has been much preparatory work, of course, to be able to get to this part of the reconstruction work:  including the removal of large piles of post-fire debris and dangerously weakened inside decorative-Caen stone facings (a Jurassic limestone quarried in north-western France near the city of Caen, formed in shallow water lagoons in the Bathonian Age about 167 million years ago!), as well as the painstaking repair and reinforcement of the remaining, structural granite and brown stone walls and the preparation of their top surfaces to receive the new roof-framing.

In addition to the physical labor, there have been a multitude of meetings with the New York City Department of Buildings and Landmarks Preservation Commission, along with the detailed preparation of a succession of technical drawings and other documentation to facilitate both construction and city approvals. These are just some among the many efforts involved in bringing the resurrection of our church to fruition. 

At this moment, we give particular thanks our Resurrected Lord Jesus Christ and to our own patron Saint Sava, for the structural stabilization of the Cathedral having been finally achieved, and herein acknowledge the untiring work of our pre-eminent Project Team, in getting us to this point.

 

Кров над катедралом Светог Саве добија облик

Формирањем новог крова на нашој вољеној катедрали у Њујорку, одиста одпочиње спасење катедрале Светог Саве!

Успостављени су, заварени и причвршћени,  главни челични кровни носачи, који сада чврсто повезују раније самостојеће камене зидове. Са предстојећом монтажом металних кровних покривача, који су тренутно наслагани на крову и чекају да буду расподељени, што се види и на  фотографијама, носачи ће бити додатно учврстити са њихове бочне стране, што ће допринети општој стабилности зграде у њеној целости.

Свакако да се много припремних радова десило да би се дошло до овог дела реконструкције укључујући и: уклањање великих гомилā остатака рушевина након пожара и изразито ослабљених унутарњих, Канско-декоративних камених облога (кречњак из доба Јуре који се вади у северозападној Француској у близини града Кана, који се формира у плитким воденим увалама из Батонијанског доба, пре око 167 милиона година!), затим, мукотрпну поправку и јачање преосталих, структуралних гранитних и смеђих камених зидова и припреми њихових горњих површина за постављање нове конструкције крова. 

Поред физичког прегалаштва, уз детаљну припрему низа техничких цртежа и друге документације, одржан је и велики број састанака са градским Одељењем за изградњу и Комисијом за очување зграда и знаменитости града Њујорка, како би се олакшала и градња, а и убрзали процеси за грађевинска одобрењā градских власти. Ово су само неки од мноштва других напора који су били укључени у реализацији васкрсења наше цркве. 

У овом тренутку смо особито благодарни Васкрслом Господу Исусу Христу и нашем заштитнику Светом Сави, за коначну реализацију структурне стабилизације Катедрале. Oвде одајемо признање за неуморан рад нашем истакнутом Пројектном тиму који нас је довео до овог момента. 

Share This:Next >
image
Sabor Agenda
06/20/19
You might also like:
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.