News and Events - January 2014

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА ЕПИСКОПА ИСТОЧНОАМЕРИЧКОГ Г. МИТРОФАНА

CHRISTMAS ENCYCLICAL OF HIS GRACE BISHOP MITROPHAN OF EASTERN AMERICA

Christ is born; glorify Him! Christ comes from heaven; go to meet Him! Christ is on earth; be exalted!

Dear brothers and sisters,

Thus sings the Holy Church on this joyous day to Her Savior. And thus has she sung and and will praise Him unto the ages. Here is our message to make effort that we celebrate this Nativity spiritually, that we meet and receive the Christ Child into our souls and hearts, and exalt Him with our holy and evangelical living.

Let us remember the poor, the impoverished and exiled. For in each of them we receive Christ. When they enter our home, Christ Himself enters. And we know that, though He was rich for our sakes He became poor that through His poverty we might become rich (2 Cor. 8:9). Or as St. Ephraim the Syrian says, “The praise of Christians is to feed the hungry and give drink to the thirsty, to clothe the naked, to visit the sick and those in prisons, and those in the caves, as true disciples of Him who said: 'I was hungry and you gave me food; I was thirsty and you gave me drink...' (Matt. 25:35-40).” Let us be as merciful as the Samaritan our entire lives. Let us feed our brothers and sisters, not only with bodily food but also spiritual. That is how the Nativity of Christ – Christmas, is truly celebrated.

May God give you the joy of having the presence of Christ at every moment of your life, both when you are joyous and sad.

We thank all of you once again during this festal celebration for your selfless help to our churches and monasteries, our brothers and sisters, both here and in the old country, and especially our Diocese. May the Christ Child reward you with His heavenly gifts, which “eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man” (1 Cor. 2:9) in the New Year of our salvation 2014.

Sending you our fatherly blessing, I heartily greet you:

PEACE FROM GOD – CHRIST IS BORN!  INDEED HE IS BORN!
Happy and blessed 2014 Year!

Your intercessor before the Christ-child,

BISHOP OF EASTERN AMERICA

“Христос се рађа, славите Га, Христос са неба, сусрећите Га, Христос на земљи, узносите Га!”

Драга браћо и сестре,

Тако пева Света Црква овог радосног дана Своме Спаситељу. И тако је певала и певаће и славиће Га у векове векова. Ево на поруке да се потрудимо да и овај Божић духовно прославимо, сусретнемо и примимо Богомладенца у наше душе и срца, и узнесемо Га својим светим и јеванђелским животом.

Овога дана сетимо се сиротих, сиромашних и прогнаних. Јер у свакоме од њих примамо Христа. Када они уђу у наш дом, сам Христос улази. А знамо да Он богат будући, нас ради осиромаши да се и ми Његовим сиромаштвом обогатимо (2 Кор. 8, 9). Или како рече Свети Јефрем Сирин: ”Похвала хришћана јесте да нахране гладне и напоје жедне, да обуку наге, да посете болесне и оне који су у тамницама, који су по пећинама, као прави ученици Онога који је рекао: ‘ Јер огладњех и дадосте ми да једем и ожедњех и дадосте ми да пијем…‘ (Мт. 25, 35-40)” Будимо милостиви Самарјани целог свог живота. Нахранимо браћу и сестре наше, не само телесном него и духовном храном. Ето, тако се истински прославља Христово Рођење – Божић.

Нека би дао Бог да имате радост присуства Христова у сваком тренутку Вашега живота, било кад сте радосни или жалосни.

И овог празничког славља захваљујемо се на Вашој несебичној помоћи нашим црквама и манастирима, нашој браћи и сестрама, како овде тако и у староме крају, а нарочито нашој Епархији. Нека Вам Свеблаги Богомладенац узврати у Својим небеским даровима, које ”око не виде и ухо не чу, и у срце човеку не дође” (1 Кор. 2,9) у Новој 2014. години спасења.

Шаљући Вам свој очински благослов, од срца Вас поздрављамо речима:

М И Р Б О Ж И Ј И - Х Р И С Т О С  С Е  Р О Д И !
В А И С Т И Н У  С Е  Р О Д И !
СРЕЋНА И БОГОМБЛАГОСЛОВЕНА 2014!

Ваш молитвеник пред Богомладенцем,

Митрофан
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.