News and Events - January 2014

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА ЕПИСКОПА КАНАДСКОГ Г. ГЕОРГИЈА

THE CHRISTMAS ENCYCLICAL OF BISHOP GEORGIJE OF CANADA

Christ is born, give ye glory. Christ cometh from heaven, meet ye Him.
Christ is on earth, be ye exalted. O all the earth, sing unto the Lord, and sing praises in gladness,
O ye people, for He hath been glorified.
Katavasia of Nativity

He who sits upon the Cherubim is coming to earth! He who born sinless is being born in the sinful world! The King of Universe comes from the heavenly heights to save man who is deeply soiled by sin and little faith. Let us rejoice for the Son of God comes!

The Messiah does not come to justly punish us for our sins, but comes to save us and deliver us from hopelessness. Though He is as God most magnificent and powerful, He is born in the most humble manner to show us through His example that humility is the greatest virtue “which God will not despise” (Ps. 50). With that He also warns man who celebrates his birthday immodestly and unreasonably. For this reason we do celebrate only three birthdays: Christ's, the Theotokos and St. John the Baptist. Those birthdays gave birth to a new epoch – a new creation. With those birthdays everything changes, all of the history of mankind changes. Christmas is truly God's day, in which the Lord accomplished a great act for mankind. On Christmas God is born in this world. This becomes a newness and for this reason do we celebrate that birth.

The Christ Child brings peace among the quarreling and vain filled people.

Therefore let us make peace with one another brothers and sisters; first with God if we have sinned against Him, let us make peace with God's Church if we have slandered it, make peace with one another if we are quarreling. For true peace can only exist if we have peace with God, the Church, and one another. Only those who find peace with God and man can have peace in their souls and homes and can be called true peacemakers. To such peace is in their hearts and mouths. “Our words reveal what kind of heart we have and our actions reveal our heart”.

Christ says: “Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid” (John 14:27). Let us prepare our hearts that Christ's true peace might be poured in it. Let us harmonize our lives through our deeds which reveal our eagerness to receive the Christ Child in a manner worthy of His glory and consistent with the faith of our ancestors.

Christmas is a day of peace, a day when Eternity was born on our tortured planet, a day when the God-man was born, a day when the goal of life was transferred from creation to the Creator, from man to God (Thought A.J. p. 272).

Therefore brothers and sisters, let us worthily and righteously await the Christ Child in this jubilee year when we remember the freedom of our faith given to us by the Holy Emperor Constantine 1700 years ago. May Christ's peace and joy rule your hearts that, with love for one another we might confess with one mind the Father and the Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity one in essence and undivided.

To the clergy, the church school congregations, and all members of our Diocese and all those who are at peace with God, the Church and one another, Peace from the Newborn Christ Child. CHRIST IS BORN.

Your Bishop of Canada, Georgije

Христос раждајетсја славите; Христос с небес срјашчите;
Христос на земље кличите;
појте Господеви всја земља, и веселијем воспојте људије, јако прослависја.
Катавасија канона на Божић

Долази на земљу онај који сједи на херувима! Рађа се у гријешном свијету Онај који се заче безгрјешно! Са небеских висина долази Цар Васељене да спасе човека који је дубоко укаљао се гријехом и маловјерјем. Радујмо се јер нам долази Син Божији!

Месија нам не долази да би нас праведно казнио за наша прегрешења, већ долази да насспасе и из безнађа изведе. Он се, иако као Бог највеличанственији и најмоћнији рађа на најскромнији начин да нам примјером Својим покаже да је смиреност највећа врлина „коју Бог неће одбацити“ (пс. 50). Тиме уједно опомиње човјека, који нескромно и безразложно прославља своје рођење. Ми зато славимо само три рођења: Христа, Богородицу и Светог Јована. Та рођења су родила нову епоху – нову твар. Тим рођењима све се мијења, мјења се сва историја људског рода. Божић је ваистину Божији дан, у који је Господ учинио велико дјело за род људски. На Божић Бог се рађа у овоме свијету. То постаде новина зато ми то рођење славимо.

Богомладенац Христос доноси мир међу завађене и сујетом испуњене људе.

Стога помиримо се браћо и сестре; првенствено са Богом ако смо се огријешили о Њега, помиримо се са Црквом Божијом ако смо је клеветали, помиримо се једни са другима ако смо завађени. Јер истински мир само може да постоји ако смо у миру са Богом, Црквом, и једни са другима. Само они који нађу мир са Богом и људима могу да имају мир у души и кућама својим и такви се могу назвати истинским миротворцима. Таквима је мир и у срци и на језику – а онима који у срцу крију мржњу и злобу не могу да имају и заговарају мир ни на језику. „Какво срце онакве и ријечи, какво срце онаква и дјела“.

Христос каже: „мир вам остављам мир свој дајем вам, не дајем вам га као што свијет даје да се не плаши срце ваше и да се не боји“. (Јован 14:27). Припремимо срца своја да се улије у њих искрени мир Христов. Усагласимо живот свој кроз дјела која показују нашу спремност да дочекамо Богомладенца на начин који ће битидостојан славе Његове и досљедан вјери наших славних предака.

Божић је по преимућству дан радости, дан у који се родила Вјечност на измученој нашој планети, дан у који се родио Богочовјек, дан у који је циљ живота пренешен из твари у Творца, из човјека у Бога. (Мисли А. Ј. стр. 272)

Стога браћо и сестре, достојно и праведно дочекајмо Богомладенца Христа ове јубиларне године када се сјећамо слободе вјере коју нам је објавио Свети Цар Константин прије 1700 година. Мир Христов и радост нека завлада у срцима нашим да возљубимо друг друга да јединомислијем исповједамо Отца и Сина и Светога Духа, Тројицу јединосушну и нераздјељну.

Свештенству, црквено-школским општинама, свим мојим епархиотима и свима онима који су у миру са Богом, Црквом и људима Мир од новорођеног Младенца Христа. ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Ваш владика канадски Георгије

Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.